Série SAFLOK

Software

Systém 6000

je systém fungující na off-line bázi. Tento systém je dostupný ve verzi jak pro magnetické, tak i pro bezkontaktní karty.

Messenger

je on-line systém umožňující vzdálené ovládání zámků. Okamžitá komunikace se zámkem bez nutnosti opustit recepci.